Dora Dansepige og Bager Basse


Gennemgang af de enkelte bogstaver med læringsaktiviteter.

Dora Dansepige og Bager Basse

Af Jørgen Kongsted Olsen og Inger Kongsted Olsen

Bogstav, tal og værkstedsarbejde i indskolingen.

Arbejdsforslag til ugens bogstav og tal.

Det er hensigten at give eleverne oplevelser, der fremmer lærelyst, virketrang, selvstændighed og fantasiudfoldelse.I afsnittet Ugens bogstav og tal beskrives arbejdet med sproglig og matematisk opmærksomhed gennem undervisning, hvor overraskelser, konkretisering, brug af fantasi og alle sanser samt udfordringer på flere niveauer er bærende elementer.I starten lægges vægt på legeprægede fællesopleelser. Hver uge tilføjes nye makker- og individuelle aktiviteter. Den værkstedsprægede arbjdsform videreudvikles i den sidste tredjedel af skoleåret bl.a. ved indførelse af lyttelæsning og computer. Sidst i bogen findes et musisk aktiverende skrivemateriale med bogstavvers samt forskrift og skrivelinjer til hvert af alfabetets bogstaver. Alt i alt skal bogen ses som et fagligt supplement til en temabaseret arbejdsform, som den er beskrevet i bogen Juhu-ideer med plan.

130 sider

ISBN: 8798618008 / 978879618003

Bogen forhandles hos boghandlere i Danmark. Vejledende pris 240 kr.

Gå til Saxo